Cantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín Códax - Fonoteca Municipal do Porto

Fonoteca Municipal do PortoFMP

Cantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín CódaxCantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín CódaxCantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín CódaxCantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín CódaxCantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín CódaxCantigas de Santa Maria, Códice calixtino e Martín Códax
Cantigas de Santa Maria de Alfonso X
1 179 Ben sab'a que pod'e val
2 11 Macar ome per folía
3 100 Santa María, Strela do día
4 215 Con gran razón; 25 Pagar ben pode
5 353 Quen a omagen da Virgen
6 37 Miragres fremosos
7 1 Des oge mais quer
Códice Calixtino
8 Gratulantes celebremus festum
9 Annua Gaudia
10 Congaudeant catholici
Cantigas de Amigo de Martín Códax
11 Ai, Deus, se sab'ora
12 Quantas sabedes amar amigo
13 Mandado hei comigo
14 Mia hirmana fremosa
15 Por Deus, coitada vivo de Pero Gonzalez 
 

voltar

Porto.